Biyokimya Testleri

 

CA: Kalsiyum
Endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır Ayrıca kemik için de önemlidir Kemik metastazları, akromegali gibi durumlarda kalsiyum düzeyi artarken D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, kronik böbrek yetmezliği gibi durumlarda kalsiyum düzeyi azalır

PHOS: Fosfor
Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır Böbrek yetmezliği ve akromegali gibi durumlarda fosfor düzeyi artarken D vitamini eksikliği ve kusma gibi durumlarda fosfor düzeyi azalır

UREA: Üre
Böbrek fonksiyon testlerinden biridir Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır Düz tüpün yanı sıra 24 saatlik ya da spot idrar ile de çalışılabilir Yüksek proteinli diyet gibi durumlarda üre düzeyi artarken düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri ve ağır karaciğer hastalıkları gibi durumlarda üre düzeyi azalır

GLU: Glikoz
Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır Açlık kan şekeri olarak ölçülür

TP: Total Protein
Böbrek ve karaciğer hastalıklarının takibinde kullanılır Kronik karaciğer hastalıkları ve yanık gibi durumlarda total protein düzeyi azalır

HB: Hemoglobin
Anemi, kan kaybı vb durumların değerlendirilmesinde kullanılır Egzersiz, yanık, aşırı kusma ve yüksek rakım gibi durumlarda hemoglobin miktarı artarken anemi gibi durumlarda miktarı azalır

UA: Ürik Asit
Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır Gut, böbrek yetmezliği, lösemi ve ağır egzersiz gibi durumlarda ürik asit düzeyi artar

BİL-D: Bilirubin (Direk)
Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır

BİL-T: Bilirubin (Total)
Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır

ALT: Alanin Aminotransferaz
Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir Karaciğer hastalıkları, kas zedelenmeleri, akut ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda ALT düzeyi artar

AST: Aspartat Aminotransferaz
Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır Herhangi bir nedene bağlı olarak karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, kalp ve iskelet kası travması, kalp yetmezliği ve ağır egzersiz gibi durumlarda miktarı artar

ALP: Alkalen Fosfataz
Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır Siroz, gebelik ve çocukların büyüme dönemlerinde ALP düzeyi artar

LDH: Laktat Dehidrogenaz
Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır Orak hücre anemisi ve lenfoma gibi durumlarda miktarı artar

CK-MB: Kreatin Kinaz (CK)
İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır Ağır egzersiz, gebeliğin son dönemleri ve doğum gibi durumlarda miktarı artar

AMYL: Amilaz
Pankreas fonksiyon testlerinden biridir Alkol kullanımı miktarını artırırken pankreas yetmezliği amilaz düzeyini azaltır

TG: Trigliserid

Trigliserid seviyesi total kolestrol seviyesi ilgili ölçülebildiği gibi, aşağıdaki faktörlerde de önem taşır:Yüksek total kolestrol, Kalp krizine kesin neden olacak iki faktöre sahip kişiler örneğin sigara içen ve şişman olanlar, Diabet, yüksek tansiyon, şişmanlık, kronik böbrek yetmezliği, dolaşım bozukluğu gibi sağlık sorunlarında.Kan trigliserid seviyemiz yediğimiz öğün içeriğiyle de ilgilidir. İçilen ilaçlar, hormon tedavisi, diet, menstrasyon dönemi, gün içinde yapılan yoğun egzersiz ölçümün sonucunu etkiliyebilir. Alkol ve ilaç kullanımı trigliserid seviyesini etkiler.

FE: Demir

Her türlü anemi, demir eksikliği ve demir zehirlenmesinin değerlendirilmesinde kullanılır Demir eksikliği anemisi gibi durumlarda demir düzeyi azalır

Sodyum:
Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır

Potasyum:
Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, akut böbrek yetmezliği, ağır egzersiz ve şok potasyum düzeyini artırırken kronik açlık ve kusma ise düşürür

Klorür:
Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır Aşırı kusma gibi durumlarda miktarı azalır

Magnezyum:
Mg metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile gebelikte hipertansiyon (preeklampsi) tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır Gebelikte Mg düzeyi düşer

Kreatinin:
Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır Böbrek hastalıkları ve şok kreatinin düzeyinin artırır

Kreatinin Klerensi:
Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır Burada ise böbrek hastalıkları ve şok kreatinin klerensi düzeyini azaltır

AKŞ: Açlık Kan Şekeri
Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır

TKŞ: Tokluk Kan Şekeri
Genelde yemeğin 2 saatinde bakılır

OGTT ve OGL:

Şeker yüklemeleri

Albumin:
Kan onkotik basıncı hakkında bilgi verir

GGT: Gama Glutamil Transferaz
Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır

Lipaz:
Pankreas fonksiyon testlerindendir

TK: Total Kolesterol

HDL-K: HDL Kolesterol
Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır

LDL-K: LDL Kolesterol
Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır

VLDL-K: VLDL Kolesterol
Lipit metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır

DBK: Demir Bağlama Kapasitesi
Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır

Transferrin:

Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir Demir eksikliği anemisi, gebelik ve östrojen kullanımında transferin düzeyi artar

Biyokimya Cihazları İçin Tıklayınız!