Dış Kalite Kontrol (DKD)

DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME (DKD) PROGRAMI; 

Dış kalite değerlendirme: Laboratuvarların test sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak veya yükseltmek amacıyla laboratuvarın dışındaki bir sistem/kurum/kuruluş tarafından düzenlenen içeriği veya konsantrasyonu bilinen ya da bilinmeyen örneklerle yapılan izleme ve değerlendirme çalışmasını ifade eder.

DKD’NİN ÖNEMİ:

Dış kalite değerlendirme programları; bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen, laboratuvarların analitik performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği programlardır. Dış kalite değerlendirme programı ile laboratuvarların analitik performansları uluslararası ölçekte diğer laboratuvarların performansları ile karşılaştırılarak değerlendirilir.

MEVZUATLAR AÇISINDAN DKD:

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinde; “Laboratuvar, Bakanlık tarafından belirlenen testler için dış kalite değerlendirme programlarına katılır ve bu katılım belgelenerek sonuçları kayıt altına alınır” ibaresi mevcuttur.

Hizmet Kalite Standartlarında;

 • Testlerin dış kalite kontrol testleri çalışılmalıdır.
 • Dahil olunan dış kalite kontrol programında belirlenen periyotlarda dış kalite kontrol testleri çalışılmalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır ibaresi mevcuttur.

TÜRKİYE’DE DKD İLE İLGİLİ SORUNLAR

 • Dış Kalite Değerlendirme programları ile ilgili firmaların çeşitliliği, programların  değerlendirme periyotları ve metotlarının farklı olması,
 • Katılım belgesinin kalite belgesi gibi algılanması,
 • DKD programına dahil olan testler ve laboratuvarların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili bir sistemin bulunmamasıdır.

E-LAB PROJESİNİN BAŞLATILMASI

 • Öncelikle Türkiye’de mevcut olan Dış Kalite Değerlendirme programları tespit edildi.
 • Bilimsel komisyon tarafından E-Laboratuvar projesi kapsamına girecek olan testler belirlendi.
 • Sağlık Net üzerinde DKD veri giriş modülü hazırlandı. Biyokimya uzmanlarının İl Sağlık Müdürlüklerinden DKD kullanıcı şifresi almaları sağlandı. Ocak 2010 tarihinden itibaren belirlenen testlerde DKD sonuçlarının girişleri sağlandı.
 • Üniversite hastane laboratuvarları, kamu hastane laboratuvarları, askeri hastane laboratuvarları, özel hastane laboratuvarları, özel tıbbi laboratuvarlar, halk sağlığı laboratuvarları, tıp merkezi ve poliklinik laboratuvarları E-Laboratuvar Projesi kapsamına alındı.

Dış Kalite Değerlendirme Bilimsel Danışma Komisyonu:

Dış Kalite Değerlendirme (DKD) sonuçlarını izleme ve değerlendirmeye yönelik E-Laboratuvar projesi kapsamında, Makamın 421 Sayılı Onayı ile; DKD sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu komisyon kuruldu.

Bilimsel komisyonun çalışmalarından örnekler:

 • Kullanıcıların bilgilendirilmesi amacıyla başkanlığımız web sitesinde “DKD Kullanıcı Kılavuzu” yayınlanması,
 • DKD ile ilgili ilgili lab.dkd@saglik.gov.tr kurumsal adresi alınması,
 • DKD sistemine erişimin sağlanması için web sitemizde link konulması,
 • DKD sonuçlarının SDI’a göre değerlendirilmesi,
 • Sağlık Net yetkilileri ve komisyon üyeleri ile yapılan toplantıda sistemde tespit edilen aksaklıkların giderilmesi hususunda çalışmaların başlatılması,
 • Veri göndermeyen kurumların tespit edilmesi,

Cap Dış Kalite Programları İçin Tıklayınız!