Kan Gazı Analizi

dia-work-1

Kan gazı analizi, esas olarak kanda bulunan oksijen ve karbondioksit gibi gazların kısmi basınçlarının ve bunun yanında kan pH‘sının ölçümü ile bikarbonat değerinin ve oksijen saturasyonunun hesaplanması ve böylece hastada hipoksemi, asidoz veya alkalozun olup olmadığının anlaşılmasında kullanılan bir testtir.

Kan Gazı Analizinde Kullanılan Bazı Kısaltmalar;

  • pH : Power of hydrogen. Hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.
  • PCO2 : Partial pressure of carbon dioxide. Karbondioksitin kısmi basıncı.
  • PO2 : Partial pressure of oxygen. Oksijenin kısmi basıncı.
  • SO2% : Oxygen saturation. Oksijen saturasyonu.
  • HCO3- : Bicarbonate. Bikarbonat konsantrasyonu.
  • TCO2 : Total carbon dioxide. Total karbondioksit
  • BE : Base excess. Baz fazlalığı.
  • AnGap : Anion gap. Anyon Açığı.

Kan Gazı Ölçüm Cihazları